admin ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ریزترین نکاتی که باید در جشن عروسی از یاد نبرید 

زمانی که تاریخ مراسم عروسی نزدیک می شود استرس و نگرانی خاصی در وجود عروس و داماد ایجاد می شود چرا که دلهره این را دارند که مبادا نکته ای را فراموش کرده باشند برای اینکه این اتفاقات پیش نیایند بایستی همه چیز مرتب و از پیش تعیین شده باشد و تمامی نکاتی که مد نظر است باید یک شب قبل از عروسی لیست شوند.