پکیج شماره دو

شامل 3 نوع غذا

یک نوع دسر

سه نوع سالاد

شمع آرایی

گل آرایی

اتاق عقد در فضای باز