این فضا در منطقه نزدیک استخر با ویوی دریا واقع شده که در کنار آن سایبان خاص ، فضای سبز ، بینظیر با چشم اندازی بسیار زیبا و رویایی را در اختیار قرار می‌دهد که امکان پذیرایی شام و ناهار با ظرفیت 70 نفر را دارا می باشد.